ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

– Не. Право на учество имаат сите млади луѓе на возраст од 18 – 23 години, независно од типот и степенот на нивното образование. Важен е талентот и желбата.
– Не. Апсолутно сите трошоци на финалистите се поктиени од страна на Банката.
– Еден од условите е секој учесник на колонијата да наслика минимум една слика која ќе и ја отстапи на Банката, а истата слика понатаму преку хуманитарна аукција ќе биде продадена, а средствата ќе бидат насочени во хумани цели. Доколу учесникот наслика повеќе од една слика, останатите дела остануваат апсолутно во сопственост на учесникот.
– Жири комисијата е составена од двајца членови, значајни и искусни имиџа во сликарството и еден член од Банката. Имињата на Членовите на жири комисијата ќе бидат објавени на денот на прогласувањето на победникот, се со цел да се избегнат можни влијанија на одлуката.
– Победникот ќе биде избран по завршување на јавната аукција. Датумот на одржување на аукцијата не е дефиниран, но ќе биде навремено објавен.